06 marzo 2011

RECTAS TANGENTES INTERIORES A DOS RECTAS