15 marzo 2011

CIRCUNFERENCIAS TANGENTES A DOS RECTAS Y QUE PASAN POR UN PTO